De Slenk

Hét dorpshuis van Groesbeek

Dorpshuis de Slenk

Generic placeholder image

Week programma

Generic placeholder image

Bestuur en beheer

Generic placeholder image

De Slenk

Generic placeholder image

Redhouse

Generic placeholder image

Ruimte huren

Generic placeholder image

Contact


Dorpshuis De Slenk

Weekprogramma augustus 2017 - augustus 2018
maandag
09:30-10:30 - Yoga
13:30-14:30 - Ouderengymnastiek Kwiek
17:30-18:30 - Streetdance
18:30-19:30 - Streetdance
19:30-20:00 - Koffiedrinken Gymnastiek Kwiek
20:00-21:00 - RKJB - veteranen
dinsdag
10:00-12:00 - Samen Koken o.l.v. Iedje Verwey
10:00-16:00 - Natuurlijk op de Horst - dagbesteding
12:00-13:30 - Buurtsoepie - Samen eten en napraten
13:15-16:30 - Ouderen SOOS - kaarten en biljart
13:30-16:00 - Atelier Berg en Dal - schilderen
19:00-20:00 - Bewust Bewegen
19:30-21:00 - Sportgroep
19:30-20:30 - Volksdansgroep St. Birgitta
19:15-20:30 - Spaans à la Carte
woensdag
09:30-12:00 - Atelier Berg en Dal - schilderen
10:00-16:00 - Natuurlijk op de Horst - dagbesteding
14;30-15;30 - Streetdance voor kleuters 1 maal per twee weken
19:30-22:00 - Atelier van Vegchel - aquarel
17:30-18:30 - Streetdance
18:30-19:30 - Streetdance
19:30-21:00 - Sportgroep
20:30-22:00 - Vivace - koor
donderdag
13:00-15:30 - Biljart (vanaf half oktober)
14:00-15:00 - Gymnastiekclub De Slenk
19:30-21:00 - Kerkkoor Horst - Sion - Breedeweg
19:30-21:00 - Sportgroep
19:30-22:00 - Atelier van Vegchel - aquarel
vrijdag
09:30-12:00 - Atelier van Vegchel - aquarel
10:00-16:00 - Natuurlijk op de Horst - dagbesteding
19:00-20:30 - Jeugdsoos (1 maal per 2 mnd)
19:30-22:00 - Line dance The Stars

Naast deze vaste activiteiten zijn er nog evenzoveel individuele maatschappelijk-sociale activiteiten in het Dorpshuis.

- Maandelijkse bijeenkomst St. Birgitta, VVO
- Maandelijkse CD-avond The Stars Line dance
- CV Net Aecht
- Kleindieren vereniging Edelras
- Lezingen en cursussen Voedselbos
- Twee keer per jaar een natuurlezing LBG
- Workshop en Masterclass Aquarel
- De PloegdrieverGeschiedenis

Het oude Parochiehuis op De Horst, dat na de oorlog gebouwd werd als noodkerk, is eind jaren 70 door de bewoners van De Horst omgetoverd tot een levendig dorpshuis. Veel van de Groesbeekse activiteiten vinden hier plaats; senioren, biljarters, meisjes, basisschoolkinderen, dames en heren van allerlei leeftijden, muzikanten, en de wijkraad Samen Op De Horst komen hier bijeen voor hun activiteiten. Gymnastiek, schilderen, aquarelleren, streetdance, volksdansen, buikdansen, zingen, musiceren, biljarten, kaarten, jeugdsoos, natuurlezingen en besloten bijeenkomsten voor bewoners van Groesbeek zijn slechts een greep uit de vele activiteiten die hier plaatsvinden. Een klein, vrijwillig en zeer actief beheerders-team ontvangt de gasten, en zorgt voor schoonmaak en onderhoud van het gebouw. De algemene belangen worden behartigd door de Stichting Tot Exploitatie Parochiehuis, STEP.

De op 27 februari 2015 opgerichte dorpsraad Stichting Samen Op De Horst ontwikkelt vanuit De Slenk zijn activiteiten.

Op 29 maart 2017 heeft Dorpshuis De Slenk het Buurtcadeau ontvangen van het Oranjefonds. Dit bedrag van 3000 euro wordt besteed aan de jeugdbios, een CD-café voor ouderen en het inrichten van de theetuin.

Dorpshuis De Slenk heeft van de Provincie Gelderland subsidie gekregen om kook activiteiten op te starten. Inmiddels heeft Iedje Verwey met nog twee vrijwilligers het Buurtsoepie gestalte gegeven op dinsdagmiddag om 12:00 uur. Elke dinsdag genieten 10 tot 15 mensen van de heerlijk vers gemaakte soep; en elke dinsdag wordt een andere soep geserveerd.
bioCatootje gaat vanaf 25 januari elke maand vegetarisch koken: op 25 januari, 6 februari, 28 februari, 28 maart, 10 april, 22 mei en 7 juni. Aanmelden-kookworkshop.
”Koken zonder grenzen” met taalmaatjes is een kookcursus die in 2018 opgestart gaat worden; 10 maal zullen internationale en nationale gerechten uitgewisseld en bereid worden.
Inloophuis De Korenbloem en De Zonnebloem Groesbeek zijn van plan om volgend jaar samen met gasten te koken en te eten.


Voor informatie: bel 06 5534 1232
E-mail: beheer@dorpshuisdeslenk.nl

huisregels

Bestuur en beheer

Bestuur STEP
Martien Nillesen – voorzitter
Groesbeek – De Horst
telefoon: 024 397 1733

Miranda Peters – penningmeester
Plasmolen

Marcel Noij – secretaris
Groesbeek – De Horst

Wim Jagtenberg
Groesbeek – De Horst

Jeroen van Dijk – Red House
Nijmegen

Beheer
In De Slenk zijn vrijwillige beheerders een onmisbare en belangrijke schakel in het geheel. Meer vrijwilligers zijn altijd welkom! Ons dorpshuis kan nu eenmaal niet zonder deze geweldige hulp bij:
* diensten achter de bar
* assistentie bij grote activiteiten
* het organiseren van activiteiten
* technische hand- en spandiensten

Red House
Jan Binnenhei
John Duijghuisen
Vincent van Beek
Gijs Kersten

De Slenk
Margret Baas
Marie-José de Bruin
Elma Burg – 06 5534 1232
Jacq. Haerkens
Monique Leusink
Resie Meilink
Annemarie Slebus
Adam Statema
Bert de Valk
email: beheer@dorpshuisdeslenk.nl

Vaste verenigingen en groepen

Aquarelleren - Margo van Vegchel
www.aquarelworkshop.nl
donderdagavond
19:30-21:00 uur
vrijdagochtend
9:30-12:00 uur

Biljartgroepen
www.kbogroesbeekdehorst.nl/?p=cursussenenclubs
dinsdag- en donderdagmiddag
13:00-16:00 uur

Bewust Bewegen - Kwiek
dinsdagavond
19:00-20:00 uur

C.V. Net Aecht
www.netaecht.nl
vergaderingen, fustenbal, kindercarnaval

Dorpsraad Samen Op De Horst
www.samenopdehorst.nl
bestuurs- en commissievergaderingen

Gymnastiekclub de Slenk
donderdagmiddag
14:00-15:00 uur

Kerkkoor Horst- Sion - Breedeweg
donderdagavond
19:30-21:00 uur

Koor Vivace Groesbeek
www.vivacegroesbeek.nl
woensdagavond
20:00-22:00 uur

Kwiek Groesbeek, seniorensportvereniging
www.kwiekgroesbeek.nl
maandagmiddag
13:30-14:30 uur

Linedance - The Stars
www.the-stars.nl
vrijdagavond
19:30-22:30 uur

Natuurlijk op de Horst - Hans Hocksenar
www.inndenatuur.nl
dinsdag, woensdag en vrijdag
10:00-16:00 uur

Samen Koken en Gezellig Eten
dinsdag
10:00-12:00 uur - koken
12:00-13:30 uur - samen eten

Ouderen SOOS De Horst
www.kbogroesbeekdehorst.nl/?p=cursussenenclubs
dinsdagmiddag
13:15-16:30 uur

R.K.J.B. - heren veteranen Groesbeek
maandagavond (in de winter)
20:00-21:00 uur

Schilder- en tekencursus – Elly van Rossum
www.atelierbergendal.nl
dinsdagmiddag
13:30-16:00 uur
woensdagochtend
9:30-12:00 uur

Streetdance - Sofie
maandag- en vrijdagavond
17:30-18:30 en 18:30-19:30 uur

St. Birgitta, afd. Horst-Groesbeek
1 x per maand

Volksdansen - V.V.O.
dinsdagavond
19:30-20:30 uur

Redhouse bezetting 2017

Fen Temple
maandagavond

Vendengo
dinsdagavond – even weken
De Triesto’s
dinsdagavond – oneven weken

Van Toen
woensdagmiddag
The Nameless
woensdagavond

Pollution
donderdagavond

Soylent Green
vrijdagavond – even weken
Case of Rock
vrijdagavond – oneven weken

Midnight Blues Band
zaterdagochtend - oneven weken
Basura
zaterdagavond

Dark Rose
zondagavond

Huurprijzen

De Slenk
voor sociaal maatschappelijke activiteiten
beheer@dorpshuisdeslenk.nl

Grote zaal 11 euro / uur
Groene zaal 6.50 euro / uur
Grijze zaal - voorheen BSO 6.50 euro / uur
Blauwe zaal 6.50 euro / uur
Paarse zaal - vergaderen tot 10 personen 6 euro / uur
Podiumdeel 4.50 euro / dag
Statafel 2 euro / dag

Redhouse
oefenruimte voor muziekbands

Ruimte 35 euro / maand
Zanginstallatie 20 euro / maand
Drums 20 euro / maand
Kast - klein 7.50 euro / maand
Kast - groot 15 euro / maand

Neem contact op


Locatie

Klik hier voor de locatie van de Slenk
Reestraat 2, 6562LK

De Horst, Groesbeek
Telefoon:
+31243975282